Ukształtowanie kościołów

Ukształtowanie kościołów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Ukształtowanie kościołów

Ukształtowanie kościołów

Ukształtowanie sylwety kościołów halowych wynika ze stosowanych układów konstrukcyjnych. Kościół halowy N. P. Marii w Toruniu stanowi ciekawy przykład pracy sklepień naw bocznych, spełniających rolę podobną do łuków przyporowych w podparciu konstrukcji nawy głównej. Kościół Farny w Gdańsku z połowy XIV wieku jest przykładem największej budowli sakralnej w Polsce. Trójnawowa konstrukcja halowa osiąga wysokość 30 m. Założony na rzucie o wymiarach 66X105 m ma trójprzęsłową nawę poprzeczną z prezbiterium. Imponujące w skali wnętrze zdobią wspaniałe sklepienia gwiaździste, siatkowe i kryształowe. Przykładem wysokiej techniki budownictwa ceglanego przeniesionej z ziem północnych jest odbudowany po zniszczeniu podczas ostatniej wojny kościół Farny, dziś katedra Sw. Jana w Warszawie. Kościół Sw. Michała w Łomży reprezentuje ścieranie się systemów bazylikowego i halowego. Kościołem halowym jest kościół JV. P. Marii na Piasku we Wrocławiu wybudowany w XIV wieku. Z dwunawowych kościołów należy wymienić kolegiatę w Wiślicy o trzech filarach na osi podłużnej kościoła, a z ciekawych przykładów •o jednym filarze pośrodku — kościół Sw. Krzyża w Krakowie.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top