Sposób zdobienia chat na Mazurach

Sposób zdobienia chat na Mazurach
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Sposób zdobienia chat na Mazurach

Sposób zdobienia chat na Mazurach

Podkreślając anegdotyczny charakter znacznej części kaflarstwa mazurskiego, należy jednak zaznaczyć, że największą wartość artystyczną ma grupa nazwana tu dekoracyjną a kształt, rozplanowanie i wyraz wyobrażonych tam zwie­rząt i ludzi, zakomponowanych ze swobodną symetrią, ryt­miką i dążeniem do równomiernego wypełnienia całej pła­szczyzny — nie mają analogii w naszej sztuce ludowej. Je­żeli chodzi o powiązanie kafli z innymi gałęziami sztuki lu­dowej występującymi na Warmii i Mazurach, wskazać na­leży na sprzęt malowany, w którym też pewną, chociaż dużo mniejszą rolę odgrywa postać ludzka Natomiast technicznie pokrewna kaflom ceramika spotykana na omawianym terenie nie wykazuj już w swych elemen­tach dekoracyjnych wspólnoty z nimi. Pod względem formy jest bardziej przysadzista od białostockiej i bliższa temu, co znajdujemy na Kaszubach, przy czym kształt garnków-siwaków wykazuje analogie do północnego Podlasia. Ornament kwiatowy pobiałkowanych dzbanów, a niekiedy i dwojaków, które występują wszędzie w pasie północnym, kładziony jest zwykle na wypukłości brzuśca, w kompozy­cji girlandowej. Bardziej typowym zdobieniem po białkowanych dwojaków jest na Mazurach podział ścian garnuszków pionowymi kreskami, przy umieszczaniu na środkach powstałych pól również pionowo uszeregowanych zdobin typu linearnego . Najpowszechniejszą sztuką ludową Mazur i Warmii było tkactwo ozdobne, kontynuowane i rozwijane niemal do chwili obecnej.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top