Kościoły cysterskie

Kościoły cysterskie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Kościoły cysterskie

Kościoły cysterskie

Do grupy kościołów cysterskich należą: kościół i klasztor w Jędrzejowie z XIII w., w którym występują sklepienia krzyżowo-żebrowe, stanowiące formę przejściową do architektury gotyku, wprowadzane powszechnie przez Cystersów; kościół i klasztor w Koprzywnicy z początków XIII w., w któryrm także występują w nawach bocznych ostrołukowe żebra sklepień; kościół i klasztor w Sulejowie z XIII w. — kościół wykonano z cegły, w przeciwieństwie do pierwszych — wzniesionych z ciosów kamiennych; kościół i klasztor w Wąchocku z początków XIII wieku, wzniesiony z dwubarwnych ciosów piaskowca (po raz pierwszy zastosowano tutaj skarpy narożne). Kościół w Mogile pod Krakowem z I połowy XIII w. jest jednym z największych z tej grupy, bowiem długość jego wynosi ponad 82 m.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top