Ceramika dekoracją domów góralskich

Ceramika dekoracją domów góralskich
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Ceramika dekoracją domów góralskich

Ceramika dekoracją domów góralskich

Ceramika jest to jednak dziedzina jeśli chodzi o omawiane okolice dotąd nie zbada­na i bardzo możliwe, że wszystkie bardziej interesujące for­my i dekoracje są tutaj, podobnie jak obrazy na szkle, głów­nie importem. Wyroby ceramiczne spotyka się tu gę­sto po chałupach bardzo ładne bańki pękate z czarnym a dłu­gim gardziołkiem, albo okrągłe, brzuchate, albo przypła­szczone nieco z dwóch boków, żółto-gliniaste lub bure, pole­wane z ozdobami; dalej talerzyki również ładne, oryginalnie zdobione lecz nie umiano dokładnie powiedzieć, ja­kiej są roboty te bańki i talerze nie wiedziano ogniska fabrykacji, wolałem je pominąć niż mylnie zaliczyć je do sztuki tutejszej. Oprócz tego spotyka się też i tutejsze w roby gliniane: garnki, misy, donice przywożone na targowice z okolic, gdzie istnieje glina, są one bardzo grubej robo­ty. Nasze góry są północnym zasięgiem bardzo różno­rodnej ceramiki o proweniencji bałkańskiej, wytwarzanej następnie przez różne ośrodki węgierskie i bardzo szeroko rozpowszechnianej. Dla północnej Słowacji jest bardzo cha­rakterystyczna forma smukłego, niewielkiego dzbanka, która jest częsta i na Podhalu. Można więc przyjąć ją z wieloma zastrzeżeniami jako znamienną dla tego terenu, podobnie jak to uczyniono ze słowackimi obrazami na szkle. Jeżeli chodzi o drugą kategorię — naprawdę lokalną cera­mikę, o tyle zasługuje ona nadal na jego ocenę, że nie zdołała sobie wyrobić ja­kiegoś wyraźniejszego oblicza artystycznego, choć znane są wyroby poszczególnych garncarzy górskich lub podgórskich.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top