Budowle w Polsce

Budowle w Polsce
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Budowle w Polsce

Budowle w Polsce

Budowę trzeciej katedry na Wawelu obecnie tam stojącej rozpoczęto w roku 1320 na miejscu drugiej katedry romańskiej. Ma ona charakterystyczny, podobnie jak wrocławska, wydłużony kształt prezbiterium z ambitem, tzn. z obejściem obiegającym prezbiterium, przebudowanym potem niefortunnie w okresie baroku. Katedrę zbudowano w większości z kamienia. Należy tu podkreślić tak charakterystyczne dla gotyku świadome rozdzielenie elementów konstrukcyjnych od wypełniających. Katedra Sw. Wojciecha w Gnieźnie, trójnawowa, bez transeptu o wydłużonym prezbiterium pochodzi z połowy XIV w. Nadwieszenie skarp na łukach stwarza układ statyczny zbliżony do zasady układu ceglanych kościołów pomorskich w Toruniu, Oliwie, Pelplinie i Koronowie. Katedra Sw. Piotra i Pawła w Ppznaniu jest podobna w układzie do katedry gnieźnieńskiej. Klasztor i kościół w Pelplinie reprezentuje w bryle surowość reguły zakonnej cystersów, co kontrastuje z ażurowaną kompozycją zwieńczeń szczytowych. Rozwiązanie to znamionuje konsekwentnie i przejrzyście przeprowadzony układ rzutu i elewacji.

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top